STEIN HELGE SOLSTAD

WORKSHOP

FRIDAY 19 SEPTEMBER

13:00 HVO KÅRSTAD HUSET  0,-

STEIN HELGE SOLSTAD

GUITAR, WORKSHOP

 

Kva skaper godt samspel i jazzimprovisasjon? Kva strategiar nyttar jazzmusikarar seg av for å omsette øving til spontanuttrykk i framføring?

 

Stein Helge Solstad vil vise både praktisk og teoretisk korleis jazzmusikarar organiserer kunnskapen sin i små einingar (chunks) som dei kombinerer på ulike vis avhengig av situasjon. Seminaret vil fokusere på jazzimprovisasjon som erfaringsbasert ekspertise som krev innsikt på både instrument og i forhold til jazztradisjon.

Fleire av momenta er knyte opp til kognitiv psykologi og kan såleis også vere av interesse for personar innanfor dette fagområdet.

Stein Helge Solstad er PhD-kandidat ved Norges musikkhøgskole.

Seminaret vert arrangert i samarbeid med Forskingsdagane 2014.

KONTAKT OG BOOKING

Jazzklubben Volda Ørsta

c/o Marianne Solheim, Haslevegen 16, 6102 Volda
post@jazzklubben.no 

 

  • Tikkio
  • Facebook

Design av Magnus Wiborg

@2018 Jazzklubben