MEDLEMSKAP

Medlemskap kan teiknast på dei ulike arrangementa til klubben. Som medlem er du med og støttar klubben slik at det er høve til å drifte denne. Samstundes gjev det klubben høve til å ta på seg prosjekt med meir enn normal økonomisk risiko. Medlemskapet gjev redusert pris på alle klubben sine arrangement. Medlemskap for 2020 kostar 400,- 

 

Jazzklubben ønsker å vere eit naturleg treffpunkt for ungdom som er interessert i musikk, er aktive utøvere eller likar musikalske utfordringar utanom det vanlege, og vi ønsker difor studentar og VGS elevar velkomen til Jazzklubben! 

Ta og kontakt på post@jazzklubben.no

Medlemskap inkluderer T-skjorte (så langt lageret rekk).

@2018 Jazzklubben