top of page

MEDLEMSKAP

Medlemskap kan teiknast på dei ulike arrangementa til klubben.

Som medlem er du med og støttar klubben. Samstundes gjev det klubben høve til å ta på seg prosjekt med meir enn normal økonomisk risiko. Medlemskapet gjev redusert pris på alle klubben sine arrangement.

Medlemskap 1 år kostar 450,-  og gjeld for eit kalenderår. 

Jazzklubben ønsker å vere eit naturleg treffpunkt for ungdom som er interessert i musikk, er aktive utøvere eller likar musikalske utfordringar utanom det vanlege, og vi ønsker difor studentar og VGS elevar velkomen til Jazzklubben! 

Ta kontakt på post@jazzklubben.no

Medlemskap inkluderer T-skjorte (så langt lageret rekk)

bottom of page