top of page
Musician

Registrer deg som medlem

Takk for di registrering!

Medlemskap kan teiknast på dei ulike arrangementa til klubben.

Som medlem er du med og støttar klubben. Samstundes gjev det klubben høve til å ta på seg prosjekt med meir enn normal økonomisk risiko. Medlemskapet gjev redusert pris på alle klubben sine arrangement.

Medlemskap gjeld for eit kalenderår,  ein kan kjøpe halvårsmedlemskap i andre halvdel av året. 

Klikk her for å fyll ut medlemskapsskjema.
 

qr-kode - Medlemskapsskjema.png
bottom of page