OM JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA
Jazzklubben i Volda/Ørsta vart réetablert hausten 99. Tidlegare har jazzklubben hatt fleire periodar med stor aktivitet. For 15 år sidan var klubben ein av dei største og mest aktive i Noreg. Det sitjande styret har engasjement og visjonar og håpar vi saman med lokalsamfunnet kan gje Ørsta Volda gode jazzopplevingar.
Vi har eit tredelt mål med det vi driv på med.
• Vi skal kunne presentere musikk med stor breidde innan jazzsjangeren, med ei blanding av lokale, regionale og nasjonale utøvarar.
• Jazzklubben skal vere ei scene for lokale musikarar, spesielt har vi fokus på å kunne vere ei drivkraft for å gje unge musikarar ein stad å presentere seg.
• Jazzklubben skal ikkje minst vere ein sosial møteplass der publikum kjenner seg heime.
Klubben har om lag 10-15 arrangement i året, og har siste åra vore svært godt besøkt. Klubben vert driven på friviljug basis, men drifta vert i beskjeden grad støtta av det offentlege gjennom ulike kanalar, samt eit sett lokale trufaste sponsorar. Klubben har ikkje ei fast scene, men dei fleste konsertane er på Rokken, Aasentunet, Ørsta Kulturhus, Volda Turisthotell Porse, Høgskulen i Volda eller kafear i Volda/Ørsta. Klubben er medlem i Norsk Jazzforum og Midtnorsk Jazzsenter.

 

AKTUELLE KONSERTSCENER

Her har vi samla litt informasjon om konsertscenene vi brukar oftast. Til kvar konsert vil ein styremedlem vere utpeika som ansvarlig og skal kunne skaffe opplysningar som musikarar måtte trenge.

 

Studenthuset Rokken.

Volda studentane sitt studenthus, med ein samla publikumskapasitet på ca. 550. Her er det to konsertarenaer som Jazzklubben nyttar. Rokken Scene for store produksjonar med publikumskapasitet på ca. 450. Dette er ein flott konsertarena for ulike typar arrangement. Studenthuset Rokken er tilknytta Norgesnettet mht teknisk utstyr både på lys og lyd.

 

Ørsta kulturhus har kinosal med 324 sitteplassar i amfi og er godt egna for kino, teater, konferansar, konsertar. Festsal med plass til opptil 300 personar (300 stolar og 50 bord) 308 m2, scene på 50 m2.

 

Salen Aasentunet.

God akkustisk (tørr) sal med amfi med i overkant av 100 sitjeplassar og flatscene. Flygel av god kvalitet står permanent på scena. Salen har ein 12 kanals Soundcraft Folio, Digital klang, 2 x Rufo Bure 12+HF, og ein kan supplere med innleigd teknisk utstyr etter behov.

 

Volda Kyrkje.

Eit vakkert og framifrå kyrkjerom til konsertar. God plass til kor og musikarar. Kapasitet på 700. Innleigd teknisk utstyr etter behov.

 

 

Volda Turisthotell Porse

Her arrangerer vi jazzkafear, eit tilgjengelig tilbod laurdag ettermiddag der god musikk og kaffikos er i fokus. Lokale og regionale artistar spelar stort sett på desse arrangementa. Ta kontakt med Svein Hunnes om du ynskjer spele. 


TEKNISK INFORMASJON
Jazzklubben har eit godt samarbeid med Studenthuset Rokken som har eit teknisk utstyrsnivå langt utover det vi sjølve kan tilby og har difor svært gode tekniske forhold for artistar som ynskjer opptre på vår hovudscene.

KONTAKT OG BOOKING
Postadresse: Jazzklubben Volda Ørsta, Marianne Solheim, Haslevegen 16, 6102 Volda
E-post adresse: post@jazzklubben.no
Bank: Sparebanken Møre
Konto: 3910 66 37117

@2018 Jazzklubben