top of page

OM JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA


Jazzklubben i Volda/Ørsta vart réetablert hausten 1999.

Tidlegare har jazzklubben hatt fleire periodar med stor aktivitet.

For 20 år sidan var klubben ein av dei største og mest aktive i Noreg.


Vi har eit tredelt mål med det vi driv på med;
   • Vi skal kunne presentere musikk med stor breidde innan

      jazzsjangeren, med ei blanding av lokale, regionale og

      nasjonale utøvarar.
   • Jazzklubben skal vere ei scene for lokale musikarar, spesielt

      har vi fokus på å kunne vere ei drivkraft for å gje unge

      musikarar ein stad å presentere seg.
   • Jazzklubben skal vere ein sosial møteplass der publikum

      kjenner seg heime.
 

Klubben har om lag 10-15 arrangement i året, og har siste åra vore svært godt besøkt. Klubben vert driven på frivilleg basis, men drifta vert i beskjeden grad støtta av det offentlege gjennom ulike kanalar, samt eit sett lokale trufaste sponsorar. Klubben har ikkje ei fast scene, men dei fleste konsertane er på Rokken,  Volda Turisthotell Porse eller kafear i Volda/Ørsta.

Klubben er medlem i Norsk Jazzforum og Midtnorsk Jazzsenter.

AKTUELLE KONSERTSCENER

Her har vi samla litt informasjon om konsertscenene vi brukar oftast. 

Tredet:Volda's sentrale bar og møtested ved kaia vart pussa opp i 2021 og er Jazzklubben si primære scene anno 2024. Bord, bar og uteområde, med rundt 80 sitteplassar.  

Studenthuset Rokken:

Volda studentane sitt studenthus, med ein samla publikumskapasitet på ca. 550. Her er det to konsertarenaer som Jazzklubben nyttar. Rokken Scene for store produksjonar med publikumskapasitet på ca. 450. Dette er ein flott konsertarena for ulike typar arrangement. Studenthuset Rokken er tilknytta Norgesnettet mht teknisk utstyr både på lys og lyd.

Ørsta kulturhus:

Ørsta kulturhus har kinosal med 324 sitteplassar i amfi og er godt egna for kino, teater, konferansar, konsertar. Festsal med plass til opptil 300 personar (300 stolar og 50 bord) 308 m2, scene på 50 m2.

 

Salen Aasentunet:

God akkustisk (tørr) sal med amfi med i overkant av 100 sitjeplassar og flatscene. Flygel av god kvalitet står permanent på scena. Salen har ein 12 kanals Soundcraft Folio, Digital klang, 2 x Rufo Bure 12+HF, og ein kan supplere med innleigd teknisk utstyr etter behov.

 

Volda Kyrkje:

Eit vakkert og framifrå kyrkjerom til konsertar. God plass til kor og musikarar. Kapasitet på 700. Innleigd teknisk utstyr etter behov.

TEKNISK INFORMASJON
Teknisk rigg er avhengig av scene og vert avklara i booking-prosessen.
Jazzklubben sitt utstyr har fast tilhaldsstad på Tredet, sjå på undersida Utstyr for meir informasjon. 

Press names for location

Konsertscener
bottom of page