top of page

FIELDFARE

"Fieldfare er eit ungt og friskt band beståande av fire hyggelege personar som møtte kvarandre i Trondheim i 2013. Bandet er leia av Kjetil André Mulelid som starta prosjektet med ein tanke om å lage låtar som fengar dei fleste, men med opne rom for improvisasjon og eit utvida harmonisk klangbilete. Dette starta først med eigne arrangement av gamle kjende låtar, men førte etter kvart bandet i ei naturleg retning kor eige materiale kom sterkare i fokus. Arrangementa og låtane hentar mykje inspirasjon frå popmusikken si oppbygning og struktur, men med krydder av jazzharmonikk, eit snev av odde taktartar, og eit fokus på samspel der vokalen er i front. Fieldfare skapar på denne måten eit musikalsk bilete beståande av ei salig blanding av pop, jazz og R&B." - Musikkavisen

 

Siril Malmedal Hauge – vokal og synth,
Kjetil André Mulelid – Rhodes / synth,
Bárður Reinert Poulsen – bass
Andreas Winter – trommer.

 

"Fieldfare is a young and fresh band made up by four nice individuals who met each other in Trondheim in 2013. The band is led by Kjetil Andé Mulelid, who started the project to make songs that pleases most people, but also with room for improvisation and a more elaborate harmonic sound. This first started with their own arrangements of famous tunes, but along the way it led to focusing more and more on their own material. Their music is a blend of the structure from pop, the harmonics of jazz, a touch of progressive beats and with a focus on songs where the vocals play an important part. Fieldfare, in other words, combine pop, jazz and R&B." - From Musikkavisen:

 

Siril Malmedal Hauge – vocals and synth

Kjetil André Mulelid – Rhodes / synth

Bárður Reinert Poulsen – bass

Andreas Winter – drums

bottom of page